Опит за спасяване на лешоядите в Азия

През последните 10 години в Азия се наблюдава катастрофално измиране на лешояди – счита се, че за този период популацията на тези птици санитари е намаляла с 95%. Според еколози, това е най-бързото изчезване на животински вид в историята.

Повече

Нов вид бозайник

Вчера активистите от природозащитната организация WWF съобщиха за откриването на нов вид бозайник! Макар нови видове организми да се намират често, нов бозайник не се появява всеки ден.

Повече

Ще изчезнат ли жабите?

Влиянието на човекът върху обкръжаващата го среда е огромно и нараства с всеки изминал ден. В резултат на увеличението на населението, урбанизацията и индустриалното развитие всеки ден около 100 животински и растителни вида изчезват от лицето на Земята.

Повече