Когато гените ни предпазват от грешки

Логично е да се очаква, че човек се учи от грешките си. Ако погледнем назад във времето, ще се убедим, че това не винаги е така. Няма нужда обаче да гледаме историята – на всеки от нас се е случвало да повтаря стари грешки, а за някои хора, увлечени по алкохола, наркотиците и хазарта, това е ежедневие. Проучване на двама германски биолози, начело с Тилман Клайн, от Института за изследване на познанието и мозъка, публикувано през изминалата седмица в списание Сайънс, показва, че ефектът върху способността ни да вадим поука от преживяното е донякъде генетично определен.

Повече