За Гълфстрийм и промените в климата

След последните опустошителни природни бедствия по света въпросите свързани с промените в климата стават все по-сериозни. Във вълната от новини, която ни залива, наистина е доста трудно да се ориентираме в обстановката. Със сигурност обаче, може да се каже, че за съвсем кратък период от време голяма част от държавите в света бяха поставени в подчинено положение от стихията. В този случай не можеше и дума да става за богати или бедни държави, за държави с огромно политическо влияние или с липсващо такова, или пък за държави със сериозни закони по отношение на опазването на околната среда. Потърпевши бяха всички, без оглед на техния статус.

Повече