Опит за спасяване на лешоядите в Азия

През последните 10 години в Азия се наблюдава катастрофално измиране на лешояди – счита се, че за този период популацията на тези птици санитари е намаляла с 95%. Според еколози, това е най-бързото изчезване на животински вид в историята.

Повече