Езикът на маймуните

Общуването чрез звуци е нещо особено типично за човека. Макар много различни животински видове да използуват гласа си за обмен на информация, само при човека, езикът, като средство за общуване, е достигнал такова ниво на съвършенство. Смята се, че способността ни да говорим и да изразяваме чрез звуци не само своите чувства и усещания, а и абстрактни идеи и описания на несъществуващи неща (като числа например), е помогнала много да се развием като разумни същества.

Повече