Експлозивни техники за наблюдение

Състава и структурата на живите организми вълнуват човечеството от дълбока древност. Желанието ни да разберем какво точно различава живата от неживата природа се намира в основата на стремежа на поколения учени да открият градивните елементи на „живота“. От времето на древните гърци, които смятат, че живите организми, също както и заобикалящата ги среда, се състоят от градивните елементи земя, въздух, вода и огън е изминало много време – днес човечеството разполага с огромни познания за молекулите, изграждащи микроорганизми, растения и животни. Все още обаче има какво да се желае – след откриването на ДНК и РНК, установяването на пространствената структура на стотици видове белтъчни молекули и молекулни комплекси, учените насочват погледа си към т. нар. малки молекули.

Повече