Даровете на морето

Правили ли сте опит да откачите мида или рапан, залепени за морските скали? Значи знаете колко здраво се залавят тези морски мекотели, при това само с помощта на снопчета от съвсем тънички нишки! Освен това те не подбират дали става въпрос за повърхност с органичен или неорганичен произход, успяват да противостоят на приливите и отливите, и не се притесняват от факта, че „лепилото” им трябва да действа в морска вода.

Повече