През погледа на мухата

Мухата, Musca domestica, подобно на всички останали насекоми (и ракообразни) има т.нар. фасетни очи, изградени от множество отделни зрителни единици, наречени фасети или оматиди. Зрителна представа за света това животно получава след наслагване на образите, получени от всяка отделна фасета – около 10 000 във всяко око. Изграждането на цялостната картина става в мозъка на мухата, където информацията, получена от нервните клетки, свързани с отделните оматиди, се събира и обработва.

Повече