Неочаквана помощ в борбата срещу парниковия ефект!

През последната година заплахата от промяна в климата присъствува почти постоянно в центъра на общественото внимание. Днес дори политиците, или поне болшинството от тях, започнаха да осъзнават необходимостта от общи действия срещу увеличаващите се концентрации на парникови газове в атмосферата. Мерките за атакуване на проблема варират от подписване на проекти за общи действия (договора от Киото), до обявяване на награда в размер на милиони долари за онзи, който измисли лесен и ефективен начин за отстраняване на въглеродния двуокис от атмосферата. Въглеродният двуокис е на път да се превърне във враг номер едно, а намаляването на емисиите му – една от основните задачи, стоящи пред развитите държави.

Повече