Генетична снимка на океана

Как се отразяват замърсяването и глобалното затопляне на морските организми? За да отговорят на този въпрос, учените имат нужда от информация за размерите на отделните популации от животински и растителни видове, обитавали световния океан през годините. Така например, броят на китовете през изминалия век може да се определи като се използува информацията, събрана през годините от пристанищни власти, риболовни компании и научни експедиции.

Повече

Даровете на морето

Правили ли сте опит да откачите мида или рапан, залепени за морските скали? Значи знаете колко здраво се залавят тези морски мекотели, при това само с помощта на снопчета от съвсем тънички нишки! Освен това те не подбират дали става въпрос за повърхност с органичен или неорганичен произход, успяват да противостоят на приливите и отливите, и не се притесняват от факта, че „лепилото” им трябва да действа в морска вода.

Повече