Отново за оптогенетиката

Изследователски колектив от Великобритания публикува в списание Science резултати от един впечатляващ експеримент, който може да даде надежда на много хора засегнати от парализа на крайниците.Подготовката на експеримента включвала няколко етапа. Първо, учените изолирали миши стволови клетки (клетки от ембриони, които имат потенциал да възпроизведат всички структури на възрастния организъм). Второ, с помощта на методите […]

Повече

Да предизвикаш любовта и да измислиш спомени

Чували ли сте за оптогенетика? Става въпрос за една много модерна нова техника, която разчита на методите на генното инженерство и оптиката, за да изучи в дълбочина особеностите на живата природа. Ако трябва да сме по-точни, това е една техника, която позволява на учените да човъркат из съзнанието и да карат мозъка да изпълнява желанията им!

Повече