За ползата от чуждите езици

Способността на животните да комуникират един с друг е известна отдавна на хората. Различните видове използуват различни методи за обмяна на информация – звуци, миризми, жестове или обмяна на химически вещества. Видово специфични „разговори“ са документирани не само при такива високо развити животни, каквито са маймуните и делфините, но и при птици, риби, насекоми и дори едноклетъчни. По-малко известна е способността на животните да разбират сигналите на други видове. Това познаване на чужди езици е от голяма полза за оцеляването на отделните индивиди, а и на вида като цяло – способността, подслушвайки „разговорите“ на съседите, да научиш за наближаващ хищник е едно несъмнено предимство в борбата за оцеляване.

Повече