Поведение и мода

Който бърза…

Като живеещи в съвременно общество хора с достъп до масов градски транспорт, едва ли сте пропуснали да отбележите колко неоптимална е организацията на качване и слизане от превозно средство. Процесът прогресивно се „затлачва“ когато в него се включат нарастващ брой индивиди. Феноменът се обяснява с така наречения от учените ефект „По-бързото е по-бавно“ и e в основата на голям брой злощастни събития, предизвикани от скупчването на големи групи хора при аварийни изходи, като например трагедията на стадиона Хилсбъроу във Великобритания през 1989-та година.

Повече