Защо Северна Америка не потъва?

Спомняте ли си онзи филм, в който ядрото на Земята спря да се върти и главният герой, геофизик, трябваше да се качи в една сложна машинка, да влезе под земята, да мине през всички нейни слоеве и накрая с няколко точно разположени ядрени заряда да го приведе отново в движение? Ако не сте, не съжалявайте – не беше нещо особено като качество! От структурата на Земята обаче не се интересуват само от Холивуд – съставът на нашата планета, процесите, които протичат във вътрешността й, движението на континентите и факторите, от които то зависи, са обект на изследвания на геолози и физици. Макар те все още да не са слизали до земното ядро, за да видят как изглежда, данните, натрупани от тях през годините не са малко и са от особена важност за разработване на модели и симулации на земетресения и изригвания на вулкани, за откриване на полезни изкопаеми и за изучаване на процесите на ерозия.

Повече