За мястото на кучешката тения в българското общество

Като отговор на развихрилата се през последните дни дскусия на тема разпространение на кучешката тения в България, решихме да обърнем внимание на някои от обществениците и политиците, върху част от основните и доста елементарни познания за биологията на този животински вид. Не защото очакваме, че подробностите за размножаването на тези червеи представлява голям интерес за средно статистическия българин, а защото смятаме, че държавните служители, от които зависи да предпазят българските граждани от зараза, не са наясно със същността на проблема и мерките, които трябва да се вземат за преодоляването му.

Повече