Кажи го с аромат!

Феромоните са химически съединения, отделяни от живите организми и служещи за комуникация между отделните индивиди от даден вид. Чрез тях даден член на групата може да съобщи за опасност, да маркира пътя към намерена от него храна или да информира представителите на срещуположния пол за готовността си за размножаване. Използуването на феромони за общуване е най-добре изучено при насекомите. Тези средства за общуване са наблюдавани и при гръбначните животни и растенията. При гръбначните животни – влечуги и бозайници, централна роля във феромонната комуникация играе т.нар. вомероназален или Якобсонов орган. Той е част от обонятелния апарат на тези животни и е разположен между носа и устата.

Повече