Печалба от екология

Въпросът за намиране на баланс между икономическите интереси и опазването на околната среда през последните години е особено актуален. Проблемите са много – промените в климата, рециклирането на отпадъците, изсичането на горите, замърсяването на водите. И докато в България политици, общински власти, бизнесмени и природозащитници са се хванали за гушите, учените работят за намиране на евтини и икономически изгодни решения на трупащите се проблеми.

Повече

Хората и морето

Моретата заемат почти три-четвърти от повърхността на Земята. Те дават подслон на болшинството живи организми на планетата, оказват огромно влияние върху климата и са основен източник на храна за милиони хора. Въпреки огромния им размер обаче, океаните са доста чувствителни и крехкият баланс на морските екосистеми лесно се нарушава в резултат на човешката дейност.

Повече