За бездействието на компютрите

Времето, в което персоналните компютри започнаха масово да бездействат, настъпи преди доста години. Може би много преди да бъде достигната заветната за времето си гигахерцова граница. Човешките стремления, обаче, не се задоволиха с този връх. Премината беше и границата от 2 гигахерца. Малко след това и тази от 3 GHz. Въпросът, който витае в пространството оттогава е, колко от тези милиарди секунди на минус първа степен използваме на практика.

Повече